طبق آیه « و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه؛ هیچ پیامبری از میان جمعیتی بر نخواست مگر این که با زبان همان جمعیت با آنها سخن گفته و کتاب آسمانی وی نیز به زبان همان مردم بوده است » . بنابراین اگر نبوت یک پیامبر مخصوص بهمان قوم باشد ، این روش بسیار پسندیده خواهد بود و اگر نبوت وی جهانی و برای عموم افراد جهان باشد ، چرا باید کتاب وی به زبان قوم یعنی ( مانند عربی نسبت به پیامبر اسلام ) باشد ؟

0 95

اگر روز بعثت پیامبر اسلام ، یک زبان جهانی و بین المللی وجود داشت که همه مردم آن روز بآن زبان آشنایی می داشتند و با آن مکالمه می کردند در این صورت جا داشت کتاب آسمانی او ، بهمان زبان بین المللی باشد ، در صورتی که در آن روز چنین مطالبی وجود نداشته و تاکنون نیز این موضوع تحقق نپذیرفته است

پیامبرانی که برای هدایت عموم ، اعزام شده اند از آنجا که در وهله اول با قوم خود سروکار داشتند ، باید کتاب آسمانی آنها به زبان قوم آنان باشد ، سپس باید از طرق مختلف معارف و برنامه های خود را در میان سایر اقوام و ملل منتشر سازند

امروز دانشمندان هر کشور ، سعی می کنند کتابهای خود را به زبان مردم همان کشور بنویسند ، با آنکه محتویات کتاب آنها به هیچ وجه اختصاص به مردم محیط آنها ندارد از آنجا که پیامبر اسلام از میان یک امت عربی برخاسته و در مرحله نخست سروکار او با اقوام و ملل عرب بوده از این نظر کتاب او به یکی از زبان های زنده و وسیع جهان که همان زبان عربی است ، بوده است ، در صورتی که قوانین و احکام او مربوط به عموم جهانیان است

بنابراین عربی بودن قرآن هیچگونه منافاتی با جهانی بودن اسلام ندارد ، به عبارت روشن تر آیه بالا می گوید کتاب هر پیامبری را به زبان قوم او فرستادیم نه اینکه نبوت و رهبری او مخصوص به همان امت بوده است

و این که زبان یک پیامبر و یا کتاب او به زبان قوم او بوده و هرگز گواه بر اختصاص نبوت او به قوم وی نیست ، بلکه باید از طرق دیگر ، خصوصی و یا عمومی بودن آئین او را بدست آورد

این هم روشن است که اسلام فوق نژاد و زبان است و تمام جهان را وطن خود می داند ، و عربی بودن قرآن که سرچشمه آن عدم وجود یا زبان بین المللی است دلیل بر نژادی بودن اسلام نخواهد بود . درباره جهانی بودن اسلام مدارک زیادی در دست داریم که اینجا جای شرح آن نیست .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.