آیا آزر بت تراش پدر حضرت ابراهیم « علیه السلام » بوده است ؟

0 48

آزر پدر حقیقی حضرت ابراهیم « علیه السلام » نبوده است و کلمه ی « اب » [پدر] ، که در قرآن کریم درباره آزر اطلاق شده « و اذ قال ابراهیم لابیه آزر » دلالت ندارد که آزر پدر حقیقی و نَسَبی حضرت ابراهیم « علیه السلام » بوده است؛ زیرا در زبان عرب با آنکه کمله « اب » به معنای پدر و جدّ است ، گاه با قرینه به معنای « عمو » ست . از همین رو ، در قرآن کریم آمده است : هنگامی که یعقوب در حال احتضار بود از فرزندانش پرسید : شما بعد از من چه می پرستید ؟ گفتند : « نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسمعیل و اسحق؛ خدای {P – سوره بقره ، آیه ۱۳۳ . P}
تو را می پرستیم که همان خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحق است » .
در این آیه ، کلمه « آباء » که جمع « اب » است ، هم بر « جدّ » ایشان ( حضرت ابراهیم ) و هم بر عمویشان که حضرت اسماعیل بوده اطلاق شده است؛ ، زیرا یعقوب فرزند اسحق و برادرزاده اسماعیل است .
برای آگاهی بیشتر در این چند آیه که درباره ی آزر آمده دقّت فرمایید .
حضرت ابراهیم « علیه السلام » در اوایل بعثتش به آزر و می گوید : « بتهایی را به عنوان خدایان برای خودت انتخاب کرده ای ؟ تو و پیروانت همه گمراهید » .
{P – سوره انعام ، آیه ۷۴ . P}
آزر وعده خداپرستی به ابراهیم « علیه السلام » داد . ابراهیم « علیه السلام » گفت : « لاستغفرن لک » ؛ حالا که وعده دادی دست از بت پرستی برداری ، من هم برای تو استغفار خواهم کرد .{P – سوره ممتحنه ، آیه ۴ . P}
پس از آنکه حضرت ابراهیم « علیه السلام » دید آزر به وعده اش عمل نکرده ، خداپرست نشد و به دشمنی با خدا پرداخت از او دوری جست و کناره گرفت : « فلمّا تبیّن له انّه عدوّ للّه تبرّأمنه » .
{P – سوره توبه ، آیه ۱۱۴ . P}
در جای دیگر قرآن از قول حضرت ابراهیم « علیه السلام » می خوانیم : « خدایا مرا و والدین مرا و مؤمنین را بیامرز ، روزی که حساب برپا می شود » . این آیه حالات و آخرین گفته های {P – سوره ابراهیم ، آیه ۴۱ . P}
ابراهیم « علیه السلام » را در پایان عمرش ، پس از اتمام بنای خانه کعبه ، بازگو می کند .
در آیه قبل دیدید که ابراهیم « علیه السلام » به طور کلّی از آزر بیزاری جست و رابطه خود با او را به کل قطع کرد . آیه اخیر پایان عمر ابراهیم « علیه السلام » را مجسم می کند . وی می گوید : « خدایا مرا و والدین مرا بیامرز . » بنابراین از در کنار هم نهادن آن دو آیه که یکی مربوط به « آزر » و در اوایل بعثت ابراهیم « علیه السلام » است و دیگری مربوط به والدین ابراهیم « علیه السلام » و در اواخر عمر اوست به خوبی روشن می شود که آزر غیر از پدر حقیقی حضرت ابراهیم « علیه السلام » است . و یکی از لطایف آیه شریف این است که تعبیر « والدین » را به کار برده « ربنا اغفرلی و لوالدی » به خلاف کلمه « ادب » واژه « والدین » بر غیر پدر و مادر حقیقی اطلاق نمی شود . پدر حضرت ابراهیم « علیه السلام » « تارخ » نام داشته است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.