عدلیه چه کسانی هستند ؟

0 48

عدلیه همان شیعه است . از آنجا که شیعه معتقد به حسن و قبح عقلی است و اعتقاد به این مساله ، اساس اعتقاد به عدل خداوند است به شیعه ، عدلیه نیز گفته می شود .

در برابر دیدگاه شیعه درباره عدل خداوند دیدگاه اشاعره ( از اهل سنّت ) است که با انکار حسن و قبح عقلی ، لزوم عدالت خدا را انکار کرده اند .

آنان می گویند که عقل ، قطع نظر از حکم شارع ، حسن و قبح چیزی را درک نمی کند و حسن و قبح اشیا تابع دستورات شرع است .

بر طبق این نظریه مانعی ندارد خداوند فرد ستمگری را به بهشت و یا انسان مؤمنی را به جهنّم ببرد ؛ چون او فعّال مایشاء است .

بدیهی است که نتیجه این عقیده ، انکار عدل خداوند و جایز بودن ظلم و کار قبیح از سوی خداوند است .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.