با اینکه در قرآن آمده است : « لااکراه فی الدین . . . ؛ در دین اکراهی نیست » . چگونه در برخی آیات دیگر آمده است که هر که جز اسلام دینی را بپذیرد از وی پذیرفته نمی شود ؟

0 14

منظور از آیه لااکراه فی الدین با توجه به جمله ی بعد از آن : « قد تبین الرشد من الغی ؛ به تحقیق راه رشد از راه گمراهی جدا شده است » . این است که در دین اکراهی نیست ؛ چون راه درست از نادرست روشن و جدا است ؛ یعنی آیین اسلام ؛ آیینی است که از فطرت انسان سرچشمه می گیرد و عقل انسان بدان رهنمون می شود و چنان نیست که مطالبش برخلاف عقل باشد ، تا پذیرش آن برای افراد جنبه تحمیلی داشته باشد . و از آنجا که سعادت افراد و رستگاری همه جانبه ی انسان ها بدان بستگی دارد اگر افراد آن را نپذیرند و دین دیگری را – دراعتقاد و عمل – جایگزین آن سازند ، از آنان پذیرفته نمی شود و در آخر زیانکار خواهند بود ؛ با این توضیح دو آیه ی مذکور به هیچوجه با یکدیگر منافات نخواهند داشت .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.