در مورد آیه ۹۵ سوره نساء (لایستوی القاعدون…) توضیح دهید

0 511

سوال کاربر: در مورد این آیه قرآن لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضررو المجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم توضیح دهید

در مورد آیه ۹۵ سوره نساء (لایستوی القاعدون…) توضیح دهید

پاسخ:

در مورد آیه کریمه لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضررو المجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم

یادآور می شویم که در این آیه میان مجاهدان در راه خدا و افرادی از مؤمنان که از جنگ باز نشستند

و از  نبرد خودداری کردند درحالی که دارای بیماری هم نبودند تا معذور باشند مقایسه به عمل آمد

و بروشنی از آیه در می یابیم که منظور از این قاعدان افرادی نیستند که مجاهد جهاد فرض عینی آنان باشد

زیرا اگر چنین آنان با این تخلف عاصی و مستحق کیفر و خشم خداوند هستند در حالی که در جملات بعدی می فرماید .

فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه و کلا وعد الله الحسنی و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیماً .

ترجمه :

خداوند درجه کسانی ار که بامالها و جانها جهاد می کنند بر قاعدان برتری داده است

و هر یک از آنان را ( هم مجاهدان و هم قاعدان ) را وعده نیکو داده است

از این جملات بوضوح استفاده می شود که منظور قاعدانی هستند که به جنگ سبقت نکردند

و به خاطر سبقت نیروهای لازم ، دیگر بوجود آنان نیازی نبود

اما رابطه این آیه با ائمه معصومین و امامزادگانی که مانند زید و دیگران قیام کردند

در این زمینه به دو نکته اساسی باید توجه داشت نخست اینکه مقایسه بعمل آورد

شما به دنبال این مطالب هستید:

اما چنانچه افرادی براساس معیارهای دیگر درجه ایمانشان قوی تر باشد و فضل و برتری داشته باشند

و اتفاقاً در جنگ قاعد باشند و گروه دیگر که ایمانشان بسیار ضعیف تر است به مجاهده برخیزند

این آیه دلیل نمی شود که این مجاهدت بر آن قاعدان هم فضیلت داشته باشند .

و معلوم است که مقام امامان معصومین ( علیه السلام ) به گونه ای است که هیچکس ( جزپیامبر ) در مقام باآنان ، نمی رسد

نکته دوم این است که

امامان معصومین ( علیهم السلام ) را از قاعدین دانستن بی انصافی است

زندگی امامان ( علیه السلام ) سراسر مبارزه بوده است

و در زیاراتی که از ائمه ( علیه السلام ) نقل است میخوانیم که شما در راه ، خدا آنطوری که شایسته بود جهاد کردید

مانند زیارت امین الله و چنانچه آنان از قاعدان بودند این تعبیرات درباره شان صحیح نبود

گذشته از اینکه این همه حبس ها و فشارها و تبعیدها و شهادتهای ائمه ( علیهم السلام )

آیا دلیل بر این نیست که آنان علیه خلفای غاصب و ظلم آنان جهاد می کردند این اشتباه که امامان از قاعدان به حساب آورده شدند

گویا از اینجا ناشی شده که دیدند امامان جز برخی از آنان در جنگ بطور آشکار شرکت نکردند

ولی باید توجه داشت که جنگیدن بصورت آشکار شرائطی لازم دارد

و بدون شرائط به نبرد برخاستن صحیح و منطقی نیست ولی این به معنای این نیست که بزرگواران علیه خلفای غاصب هیچگونه اقدامی انجام نمی دادند .

واگر خلفای غاصب از ناحیه ی امامان احساس خطر نمی کردند آن هم با علاقه ای که مردم به آنها داشتند

و با این وصف اقدام علیه ائمه ( علیهم السلام ) برای خلفا گران بود چگونه آنان را تحت نظر و در زندان ها قرار دادند و یا شهید می کردند ؟

نزول

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.