شرایط حاکم دینی چیست ؟

0 17

اولین شرط ؛ اجتهاد در فقه است . ضرورت این شرط بسیار روشن است ، زیرا هر کس مجری قانون شد . باید کاملاً از آن آگاهی داشته باشد و در میان مسلمانان ، فقها بیشترین اطّلاع و آگاهی را از قوانین شرعی و دینی دارند .
دومین شرط ؛ تقوا و صلاحیّت اخلاقی است ؛ زیرا اگر حاکم از تقوا برخوردار نباشد . قدر او را تباه می کند و ممکن است منافع شخصی یا گروهی را بر منافع اجتماعی و ملّی مقدّم دارد . برای حاکم – در هر نظام – درستکاری ولایت داری شرط است تا شهروندان با اطمینان و اعتماد زمام امور را بدو بسیارند ، ولی برای حاکم دینی تقوا و درستکاری در حدّ ضروری است .
سومین شرط ؛ آگاهی و اهتمام به مصالح اجتماعی است ، یعنی کسی که حاکم مردم است باید بداند در چه اوضاعی جامعه را اداره می کند . او باید روابط بین المللی را بداند و دشمنان و دوستان داخلی و خارجی را تشخیص دهد . اینها ؟ ؟ ؟ نهایی است که برای هر حاکم لازم است وگرنه او در تدبیر جامعه با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد .
{P – نقل با اختصار از کتاب پرسش ها و پاسخ ها ، آیت اللَّه مصباح یزدی . P}

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.