منظور از ولایت مطلقه چیست ؟ آیا فراتر از قانون است یا در محدوده قانون ؟

0 16

منظور از ولایت مطلقه یعنی تمام اختیاراتی را که ولیّ معصوم داراست ولی فقیه نیز همان اختیارات را دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد . مثل جهاد ابتدایی که بعضی از فقها قائل هستند که استثناء شده است . و این به معنای تصرفات شرعی ولی فقیه است در تمام آنچه که جامعه اسلامی به آن نیازمند است و بودن این گونه ولایت برای {P – نقل با اختصار از کتاب پرسش ها و پاسخ ها ، آیت اللَّه مصباح یزدی . P}
ولی فقیه فراتر از قانون نیست زیرا در قانون اساسی در اصل یکصد و هفتم آمده است : « هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد همانگونه که در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب آیه اللَّه العظمی امام خمینی ( رحمه الله ) چنین شده است ، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیّتهای ناشی از آن را بر عهده دارد » . و مسئولیّتهای ناشی از ولایت امر از دید حضرت امام ( ۱ ) به نحو گسترده است . با این وصف ولایت مطلقه به آن معنی که ذکر شد فراتر از قانون نیست بلکه در محدوده قانون می باشد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.