اگر جهان به سوی جامعه انسانی تکامل می یابد پس چه نیازی به وجود امام زمان ( علیه السلام ) است ؟

0 21

اینکه جامعه انسانی به سوی تکامل و رشد و سعادت می رود در پرتو فهم درست از دین و اجرای دستورات و فرامین الهی است و لذا شاهد هستیم که جوامع غربی با وجود اختراعات و اکتشافات فراوان ، به خاطر دور شدن از تعالیم دینی و اخلاق الهی ، دچار فساد شدید و گسستگی در خانواده و عدم ثبات روحی و روانی شده اند به طور که آمار فحشا و خودکشی و آدم کشی و اعتیاد و دزدی روز به روز بیشتر می شود .
مشاهده می کنیم که به جای این که علم در خدمت ارزشهای والای انسانی و تکامل انسانها قرار گیرد ابزار دست قدرتهای استکباری برای دستیابی به اهداف شیطانی و کشتار انسانهای ضعیف و محروم و غارت منافع اقتصادی آنان است .
بنابراین جامعه اگر بخواهد به کمال و سعادت برسد باید به آیت الهی که اسلام است گرایش پیدا کند و تنها در پرتو گرایش به این دین بزرگ و اجرای تعالیم آن در سطح جهان جامعه جایی به کمال خواهد رسید و اجرای این تعالیم در سطح گسترده ی جهانی تنها به دست توانای منجی جهان بشریت اما زمان ( علیه السلام ) صورت خواهد گرفت و از احادیث و روایاتی که در مورد ظهور حضرت مهدی ( علیه السلام ) وارد شده استفاده می کنیم که ظهور آن حضرت وقتی است که جهان پر از ظلم و جور است که به دست آن حضرت ظلم و ستم از بین رفته و عدل و داد جایگزین آن خواهد شد بنابراین ، تشکیل حکومت عدل جهانی اسلام به دست امام زمان ( علیه السلام ) صورت خواهد گرفت ولی باید توجّه داشت که ظهور امام زمان ( علیه السلام ) نیاز به آمادگی زمینه ، خواهد داشت امید است این انقلاب اسلامی ما که مستضعفان جهان را آگاه و بیدار ساخته در ایجاد این زمینه ی مساعد سهم مؤثّری داشته باشد و خداوند این انقلاب اسلامی را به انقلاب جهانی اسلام که به دست امام زمان ( علیه السلام ) در جهان استقرار و گسترش می یابد متصل فرماید .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.