اگر امامان مثل ما بوده اند پس چرا آنها در شکم مادرشان که بوده اند حرف می زدند ؟

0 13

اینکه گفته می شود پیامبران و امامان مانند ما بوده اند یعنی در بشریّت مانند ما بوده اند نه اینکه دارای خصائص و ویژگیهایی نبوده اند چه اینکه معلوم است پیامبران و امامان از برخی ویژگیها برخوردار بوده اند مانند اینکه آنان با جهان غیب در ارتباط بوده و یا معصوم بوده اند در حالی که انسانهای عادی چنین نیستند و عصمت یک موهبتی است که خداوند به انسان عنایت فرموده است که بر اثر آن از روی اختیار گناه از آنان صادر نمی شود . و کارهای خارق العاده از آنها سر می زند .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.