چرا در قیامت خداوند مجرمان را با سرما عذاب نمی کند ؟

عذاب مجرمان در قیامت
0 30

این صحیح است که سرما هم مانند گرما می تواند عامل عذاب باشد ، ولی ضرورتی وجود ندارد که خداوند به تمام انواع عذاب ها و عقوبت ها از ناحیه تمام عوامل نسبت به مجرمان و متخلّفان اقدام کند .

امّا اینکه خداوند آتش را برای عذاب و کیفر برگزیده است ، اگر انحصار آن درست باشد ، چیزی است که خداوند با توجّه به عدالت و حکمتی که دارد

و با نظر به علم گسترده و غیرمحدودش ، آن را برگزیده است و ما می دانیم او در عین عقوبت کردن ، عادل است و بیش از اندازه استحقاق کیفر نمی دهد .

البته از آیات قرآن و احادیث ، تعبیری که دلالت صریح بر انحصار عذاب به آتش داشته باشد ، به نظر ما نرسیده است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.