اگر فرزند به جای پدر و مادر نماز بخواند و دیگر کارهای اسلامی را انجام دهد ، پدر و مادر به بهشت خواهند رفت یا نه ؟

کاهل نماز بودن خانواده
0 110

هیچ کس نمی تواند تکالیف فردی را که از آنها تعبیر به « واجبات » می شود ، به جای دیگری انجام دهد ، مثلاً اگر شخصی به شخص دیگری پول بدهد که نمازهای وی را به جای آورده این باعث برداشته شدن تکلیف از شانه او نمی شود بنابراین چنانچه پدر و مادر از کسانی باشد که نماز نخوانده اند هر چند فرزند آن ها هم نماز بخواند ، جای نمازهای آنان را نخواهد گرفت باشند ، و آن ها خود باید تکالیف خویش را انجام دهند . آری از نظر فقه اسلام ، در صورتی که پدر و مادر از دنیا رفته باشند ، قضای نماز آنان بر فرزند بزرگ تر واجب است . همچنین ، می توان نماز و روزه هر انسانی را که از دنیا رفته قضا کرد . اما در این مورد هم اگر میت در دنیا کافر و غیر معتقد به خدا بوده است ، نمازهایی که برای خود او خوانده می شود باعث نجات و بهشت رفتن او نمی شود .
در این جا نکته تذکر این نکته لازم است که پدر و مادری که فرزند خویش را صحیح صحیح تربیت کرده باشند و فرزند در پرتو تربیت های صحیح آنان کارهای شایسته انجام دهد ، آن ها هم در ثواب کارهای فرزند خود سهیم خواهند بود .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.