با توجّه به اینکه هر چند سال سلول های بدن عوض می شود ، انسان به چه صورت در روز محشر زنده می شود ؟

قیامت
0 75

بر طبق آیات قرآن و احادیث امام معصوم ، شخصی که در دنیا زندگی کرده و کارهای خوب یابد انجام داده است ، بعینه در قیامت محشور خواهد شد ، تا کیفر اعمالش را ببیند ؛ ولی باید به این مطلب توجّه داشت که شخصیت هر انسانی به روح اوست و مادامی که روحش باقی باشد ، شخصیّتش محفوظ خواهد بود ؛ گرچه صدها تغییر و تحوّل و دگرگونی در بدنش روی داده باشد ؛ به همین جهت اگر انسان در ایّام جوانی به کسی وعده ای داد ، یا پولی قرض گرفت ، بعد از فرار رسیدن ایّام پیری – که به طور قطع اجزای بدنش دگرگون شده است – مردم او را ملزم می دانند که به وعده اش عمل کند و قرضش را بپردازد و اگر مرتکب قتلی شده است ، قصاص شود و نمی تواند عذر بیاورد که من آن شخص سابق نیستم ، چون اجزای بدنم عوض شده است! اگر هم چنین عذر غیر عقلایی بیاورد ، عذرش مورد قبول واقع نمی شود ؛ زیرا اگر چه اجزای تن این شخص به طور کلّی عوض شده ، ولی شخصیّت و هویّت او به این اجزا نیست ؛ بلکه روح اوست که در تمام مراحل وجودی او محفوظ می باشد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.