عذاب افراد گناهکار در برزخ و قیامت چه اندازه است ؟

عذاب افراد گناهکار در برزخ و قیامت
0 35

گناهان دارای مراتبی است ، و هر مرتبه ، عذاب خاصّی را طلب می کند . بسیاری از گناهان سبب می شود که شخصی برای همیشه و به صورت دائم دچار عذاب الهی باشد ؛ چنانکه راجع به شرک به خدا بیان می کنند .

گناه شرک آن قدر عظیم است که شخص مشرک هرگز رهایی از جهنّم ندارد ، و در برزخ و قیامت دائم در عذاب خواهد بود و برای برخی از گناهان عذاب دائمی نیست ؛ چه بسا در همان لحظه گرفتن روح – به جهت سخت جان دادن – از گناه پاک شود و در برزخ و قیامت راحت باشد .

چنانکه برخی در همان عالم برزخ پس از مدّتی پاک خواهند شد و گروهی هم در قیامت پس از عذاب هایی که آن هم دارای مراتب است ، پاک شده ، وارد بهشت خواهند شد .

به هر حال عذاب هر شخصی وابسته به مرتبه خاصّ گناهان اوست .

البته معصیّت خدا هر قدر به طور نسبی بگوییم کوچک است ، ولی تخلّف از فرمان خالق متعال ، بزرگ می باشد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.