آیا روز قیامت پنجاه هزار سال است ؟ چطور چنین چیزی ممکن است ؟

قیامت
0 42

شب و روز ، منحصر به این مقدار زمان نیست که در شرایط فعلی وجود دارد ، بلکه مقدار آن همچنین مقدار سال در کرات دیگر با زمین تفاوت بسیاری دارد ؛ مثلا در « عطارد » که نزدیک ترین سیاره به خورشید است یک سال به اندازه ۸۸ شبانه روز ماست ( یعنی عطارد هر ۸۸ روز یک مرتبه ، به دور خورشید می چرخد ) و در زهره که همسایه زمین است ، یک سال مساوی با ۱۲۵ شبانه روز است .

یک سال « نپتون » که هشتمین سیاره منظومه شمسی است ، تقریباً ۱۶۴ سال زمین است ؛ یک سال « پلوتون » که از دورترین سیارات منظومه شمسی است ۲۴۹ سال است .

حتی در قطب شمال و جنوب شب و روز با مناطق دیگر تفاوت بسیار دارد و هریک از شب و روز تقریباً ۶ ماه متوالی است و در کره ماه شب و روز هر کدام ۱۵ روز است .

در این صورت ، هیچ استبعادی ندارد که در روز قیامت اوضاع و شرایط طوری باشد که یک روز به اندازه پنجاه هزار سال فعلی باشد ؛ چنانکه قرآن مجید اشاره فرموده است .

زیرا در روز قیامت- چنانکه از آیات قرآن استفاده  می شود- قطعاً اوضاع و شرایط فعلی کرات به هم خواهد خورد و وضع خورشید و زمین – که پیدایش شب و روز و سال به آنها بستگی دارد- با امروز تفاوت کلی خواهد کرد و طرح نوینی در وضع جهان ریخته خواهد شد .

« یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات ؛ در آن روز این زمین به زمین دیگری مبدل و همچنین آسمانها »

سوره معراج ، آیه ۶ .

سوره ق ، آیه ۲۰ .

با استفاده از : کتاب پرسشها و پاسخهای مذهبی ، جلد اول ، انتشارات نسل جوان ، صفحه ۳۳۰ .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.