آیا زندگی در آخرت بی پایان است ؟

بهشت
0 44

به طوری که از آیات و احادیث استفاده می شود ، زندگی در{P – سوره البینه ، آیات ۶ و ۸ ؛ سوره المائده ، آیه ۸۵ . P}
آخرت برای کفار – در جهنم – و برای مؤمنان که در بهشت از نعمت های خدا برخوردارند ابدی و جاودانی است .
پاسخ بخش دوم سؤال شما باید گفت : ابدیت خداوند ذاتی است چون وجود و هستی از خود او و ذاتی اوست ، اما ابدیت و جاودانگی بهشت و جهنم از خداست ؛ یعنی چون خداوند آنان را باقی نگاه می دارد باقی هستند . مسئله ابدیت مانند اصل وجود و هستی ماست ؛ نمی توان گفت ما هستیم خدا هم هست پس ما در اصل هستی با خداوند شریکیم زیرا هستی ما از آن اوست و ما از خود هستی مستقلی نداریم تا در برابر هستی وی قرار گیرد و شرکتی به وجود آید . ابدیت نیز چنین است .
پاسخ بخش سوم سؤال هم این است که هر چیزی که ابتدا دارد ، لازم نیست سرانجام او فنا و نیستی باشد ؛ بلکه این امر تابه آن است که چیزی که علت وجود هستی او شده باقی است یا نه ، اگر علت او باقی باشد او هم باقی خواهد بود و اگر علتش از بین رفت او هم نابود خواهد گشت . بنابراین زمانی که مشیت خداوند زندگی یک چیز باشد ، آن شی ء زنده خواهند بود و همانطور که نوشته شد از قرآن و احادیث استفاده می شود ، با خواست الهی زندگی انسان ها در آخرت جاودانی است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.