چرا بعضی معاد را قبول ندارند ؟

اعتقاد به معاد
0 25

قبول نداشتن زندگی پس از مرگ ، با وجود این همه آیات و دلیل های روشن ، از سرکشی و عناد سرچشمه می گیرد و اساساً انکار معاد از دو امر نشأت می گیرد:
۱ – گریز از مسؤلیت ، قرآن می فرماید : » یرید الانسان لیفجر امامه یسئل ایان یوم القیمه « .
{P – سوره قیامت ، آیه ۵ . P}
۲ – عدم ایمان به قدرت و علم خدا
قرآن سخن مخالفان در این باره این نقل می کند : » أذا کنّا تراباً لفی خلقٍ جدید ؛ آیا پس از آن که مابعد از مرگ پوسیده و خاک شدیم ، باز هم زنده می شویم « .
{P – سوره رعد ، آیه ۵ . P}

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.