دانشمندان غیر مسلمان درباره معاد چه نظریه ای دارند ؟

معاد
0 35

عقیده به روز واپسین و زنده شدن مردگان برای حساب و پاداش ، امری است که براساس عقل پایه گذاری شده است . هر انسانی با کمترین مطالعه درباره هستی و موجودات آن ، این حقیقت را در می یابد که جهان آفرینش براساس عدل استوار گشته و قوانین خلقت با نظم و عدل هماهنگ است . همین برهان است که دانشمندان را در پیشگاه خداوند خاضع نموده و آنان را به اعتقاد به یک نیروی مدبر و آفریننده ناگزیر نموده است و از این رو ظلم و ستم در طبیعت منتفی است و نظام حاکم بر موجودات این جهان نظامی بر اساس عدالت است ، نمی توان گفت که خدا اعمال و رفتار ما را بررسی نمی کند و به دادِ مظلومان و ستمدیدگان نمی رسد .
بنابراین ، افرادی که در دنیا مظلوم واقع می شود و از ناحیه دیگران مورد تجاوز قرار می گیرند ، حکم قطعی عقل در مورد آنان این است که روزی برای رسیدگی به پرونده شوم و جنایات ستمگران و جنایتکاران خواهد بود که در آن روز هر کسی به پاداش عمل خویش می رسد ؛ آن روز نهایی ، همان صحنه معاد است .
یکی از مسائلی که از ارکان اساسی اثبات معاد شمرده می شود ، مسأله بقای روح است که پس از مرگ از بین نمی رود . خوشبختانه دانشمندان غیرمسلمان ، که بسیاری از آنان یا به روح معتقد نبودند و یا بقای روح را خلاف واقع می پنداشتند ، هم اکنون در اثر پیشرفت های علم به وجود روح اعتراف نموده و بقای آن را پس از نابودی بدن پذیرفته اند ، و این خود یکی از گام های مثبتی است که از نظر علمی در راه اثبات زندگی پس از مرگ ، برداشته شده است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.