آیا زمین و آسمان در روز قیامت باقی خواهند بود یا نه ؟

وضع زمین، آسمان در روز قیامت
0 24

آنچه مسلّم و ثابت است این است نظام کنونی آسمان ها و زمین با پدید آمدن قیامت باقی نخواهد ماند و به نظامی دیگر متحول خواهد شد ؛

چنانکه قرآن مجید فرموده است : »

یوم تبدل الارض غیر الارض و السموات ؛ سوره ابراهیم ، آیه ۴۸

یعنی : روزی که زمین به غیر زمین و آسمان ها دگرگون خواهند شد » .

از این آیه استفاده می شود که آسمان و زمین به صورتی دیگر باقی خواهند بود ، ولی همراه با تغییر و تحول و در ضمن نظامی دیگر .

بنابراین ، آیه شریفه « . . . ما دامت السموات والارض . . . » که درباره اهل بهشت و جهنّم  سوره هود ، آیات ۱۰۷ و ۱۰۸آمده با جاویدان بودن آنان در بهشت و جهنّم منافات نخواهد داشت .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.