قیامت صغری و قیامت کبری چیست ؟

قیامت صغری و قیامت کبری
0 318

قیامت صغری همان عالم برزخ است که در روایت آمده است : « من مات قامت قیامته ؛ یعنی : کسی که بمیرد قیامتش بر پا می شود » .

از عالم برزخ به عالم مثال نیز تعبیر می کنند .

شاید بدان جهت که عالم برزخ ، عالمی است که پدیده ها و امور آن مادی و جسمانی نیستند ، لکن آثار ماده را هم دارند .

یا بدان جهت که در عالم برزخ اعمال انسان ( خوب یا بد ) تمثل پیدا کرده نمودهِ حقیقی و واقعی خود را نشان می دهد ؛

امّا قیامت کبری همان عالمی است که با به پایان رسیدن دنیا و تمام شدن عالم برزخ شروع می شود و به حساب اعمال انسان رسیدگی نهایی می کنند ؛

روزی که همه خلایق محشور شده و در جایگاه ابدی خود بهشت و یا جهنّم قرار می گیرند ؛ عالمی که دارای میزان و صراط است ؛ روزی که به تعبیر بلند قرآن ، اسرار و پنهانی ها ظاهر می شود ؛ روی که قرآن درباره آن می فرماید : « علمت نفس ما قدّمت و اخّرت ؛ یعنی : سوره انفطار ، آیه ۵
در آن زمان هر کس می داند آنچه را که از پیش فرستاده و آنچه را که برای بعد گذاشته است » . قیامت کبری همان روزی است که قرآن فرمود : « فاللّه یحکم بینکم یوم القیامه ؛

یعنی : خداوند در روز رستاخیز ( قیامت ) میان شما داوری می کند » .
سوره نساء ، آیه ۱۴

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.