چرا مرده را کفن و دفن می کنند و چرا طرف راست صورتش را بر خاک می گذارند ؟

0 90

احکامی که در اسلام برای متوفی جعل شده برای احترام و به او ، تسلی خاطر و احترام بازماندگان و عبرت گرفتن سایرین است .
آیا اگر متوفی را دفن نکنند و در گوشه ای بیندازند تا متعفن شود ، بی احترامی به یک مسلمان نیست ؟

آیا نباید بین انسان و سایر حیوانات فرق گذاشت ؟ از این ها گذشته ، اگر میت را دفن نکنیم آیا متعفن شدن بدن وی باعث شیوع امراضی در جامعه نمی گردد ؟ و . . .

آیا وقتی صورت میت را روی خاک می گذارند ، حاضرین بی اعتباری ظواهر دنیا و تجملات آن نیز پی نمی برند ؟ آیا این موضوع و بعضی از احکام دیگر میت موجب نمی شود مردم به فکر مرگ و معاد بیفتند ؟ و دست از آلودگی و ظلم و ستم بردارند ؟

اگر پدر شخصی از دنیا برود و مردم جمع نشوند تا جنازه او را بردارند ، بی احترامی و بی اعتنایی به آن شخص نیست ؟

آیا ناراحتی او با این عمل بیشتر نمی شود ؟ این ها قسمتی از فلسفه احکام وضع شده برای متوفی است ، اما نمی توان مدعی شد این احکام که غیر از این حکمتی ندارد ، چه آنکه احکام اسلام ،

همه دارای فلسفه و حکمت هایی است که بعضی از آنها برای ما مکشوف و بعضی هنوز معلوم نشده است و ما احکام اسلام را می پذیریم ولو به فلسفه آن نرسیده باشیم .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.