زمان و مکان عالم برزخ چه تفاوتی با زمان و مکان عالم دنیا دارند ؟

تفاوت زمان و مکان عالم برزخ با زمان و مکان عالم دنیا
0 26

برزخ در لغت عبارت از حاجز و مانع بین دو چیز است و عالم برزخ عللی است که فاضل و مانع بین دنیا و آخرت است .
و به آن عالم ، علم مقال نیز می گویند . زیرا که عالم برزخ مغال عالم دنیا است .

حقیقت انسان در قالب و بدنی مانند قالب دنیوی قرار می گیرد با این تفاوت که قالب دنیوی مادی و طبیعی و از نقل ، وزن و تغییر و تحول برخوردار است ولی بدن برزخی مادی و جسمانی نیست . و دارای نقل ، وزن و تغییر و تحول نیست .

پدیده و امور عالم برزخ مادی و جسمانی نیستند و لکن دارای آثار ماده هستند و عالمی است که اعمال انسان در آن تمثل پیدا می کند زمان و مکان عالم برزخ نیز مادی و جسمانی نیستند .

آثار زمان و مکان در آنجا هست ، قرآن درباره آل فرعون می فرماید: آل فرعون را عذاب احاطه کرده است ، صبح و شب بر آتش عرضه می شوند .

سوره غافر آیه ۴۶

و امام صادق ( علیه السلام ) فرمودند : این عذاب صبح و شب که در آیه آمده ناظر به عذاب پیش از قیامت است . زیرا در آتش قیامت صبح و شبی نیست .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.