چرا هیچکدام از مردگان زنده نشده اند که از دنیای دیگر خبر می دهند ؟

زنده شدن مردگان
0 13

هیچ دلیلی بر لزوم و ضرورت چنین کاری وجود ندارد آنچه لازم است وجود دلیهای روشن بر جهان دیگر است که این دلیلهای وجود دارد و گفتار قرآن و پیشوایان معصوم دین از گفتار مرده ای که زنده شود و از آن جهان خیر دهد اطمینان بخش می باشد .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.