تفاوت زمان و مکان عالم برزخ ، با زمان و مکان دنیا چیست ؟

برزخ
0 49

« برزخ » در لغت عبارت از « حاجز » و « مانع » میان دو چیز است . برزخ ، عالَمی است میان دنیا و آخرت در برزخ ، حقیقت انسان در بدنی مانند دنیوی جای می گیرد با این تفاوت که بدن دنیوی ، مادّی و طبیعی و از نقل ، وزن و تغییر و تحوّل برخوردار است ، ولی بدن برزخی ، مادّی و جسمانی نیست . و دارای نقل ، وزن ، تغییر و تحوّل نیست .
آنچه در عالم برزخ است ، مادّی و جسمانی نیست ، ولی دارای آثار مادّی هست . برزخ ، عالمی است که اعمال انسان در آن تمثّل می یابد . دیگر آن که زمان و مکان عالم برزخ ، مادّی و جسمانی نیستند . البته ، آثار زمان و مکان در آن جا هست . قرآن درباره آل فرعون می فرماید که آل فرعون را عذاب احاطه کرده است و صبح و شب بر آتش عرضه می شوند . امام صادق ( علیه السلام ) درباره آن آیه {P – سوره غافر ، آیه ۴۶ . P}
مبارکه می فرماید : « مراد از این عذاب صبح و شب که در آیه آمده ، عذاب پیش از قیامت است ؛ زیرا در آتش قیامت صبح و شبی نیست . »

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.