چرا مرگ انسان اختیاری نیست ؟

مرگ انسان اختیاری است؟
0 35

انسان همیشه در برابر دو قسم از مسایل قرار دارد:
۱ . مسایل تکوینی ، که انسان در برابر این مسایل دارای اختیار نیست .

کودک بودن ؛ مذکر یا مؤنث بودن ؛ جوان شدن ، پیرشدن ؛ وابسته بودن حیابت به نفس کشیدن ؛ وابستگی حیات مادّی به تغذیه ؛ و . . . از جمله مسایل تکوینی است که انسان در مقابل آن ها هیچ اراده و اختیاری ندارد .

مرگ هم از این قبیل مسایل است و آن گاه که اجل فرا رسد شخص در مقابل آن تسلیم است . زمان فرا رسیدن اجل هم مثل اصل آن امری تکوینی است و در حیطه اختیار ما نیست .

۲ . آنچه در حیطه اراده ما قرار دارد ، نوع و کیفیت اعمال ، افکار و نیّاتی است که داریم .
چگونه زندگی کردن ؛ کیفیت ارتباط با خداوند ، اجتماع ، دنیا و . . . ؛ نحوه رفتار با پدر و مادر فرزند ، همسر و دوستان ؛ و . . . از امور اختیاری است ؛ بنابراین در مقابل امور تکوینی نباید توقع اراده و اختیار داشته باشیم .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.