آیا زمان مرگ هر انسانی از پیش ، معیّن است و عاملی دیگر در طول یا کوتاهی عمر اثر ندارد ؟

زمان مرگ
0 115

از آیات و روایات بر می آید که مرگ ، دو گونه است:
۱ . مرگ حتمی که وقتی معین دارد و از سوی پروردگار تعیین شده است ؛ چنان که خداوند در قرآن می فرماید : « اذا جاء اجلهم لایستاخرون ساعه و لایستقدمون ؛ زمانی که مرگشان فرا رسد ، ساعتی پس و پیش نخواهد شد » .
۲ . مرگی که آن را « اجل معلّق » می خوانند . عواملی که باعث کوتاهی یا طول عمر می شوند ، در این نوع خیل اند . از این رو ، امام صادق ( علیه السلام ) می فرماید:
« من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالاجال و من یعیش بالاحسان اکثر ممن یعیش بالاعمار ؛ شمار کسانی که از گناهان می میرند ، افزون تر است از کسانی که با سرآمدن عمر{P – بحارالانوار ، ج ۵ ، ص ۱۴۰ . P}
می میرند و شمار کسانی که به سبب نیکوکاری طول عمر می یابند ، بیشتر است از کسانی که با عمر حقیقی خویش زندگی می کنند » .
مقصود حدیث این است که گناهان ، اجل را تغییر می دهند و نیکوکاریها عمر را افزون می کند ، یعنی با این که میزان عمر انسان به حکم قضا و قدر الهی تعیین شده است ، امّا این امور در آن دست می برند . البته – چنان که گفته شد – این تغییر نیز به قضا و قدر الهی است .
روزی امام علی ( علیه السلام ) در سایه دیواری کج نشسته بود . از آنجا دور شد و در زیر سایه دیواری دیگر نشست . به آن حضرت گفتند : « یا امیرالمومنین! تفّر من قضاء اللّه ؛ آیا از قضای الهی می گریزی ؟ » فرمود : « افرّ من قضاء اللّه الی قدر اللّه ؛ از قضای الهی به سوی قدر الهی می گریزم » .
به هر حال ، خود را از خطر دور نگه داشتن ، پرهیز از امر خداست به امر خدا .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.