آیا قبض روح همگان بدست عزرائیل است ؟

قبض روح
0 40

قرآن گرفتن روح را در یکجا به خدا نسبت داده و می فرماید : « اللَّه یَتَوفّی الانَفْسَ حین مَوْتِها ؛ تنها خداوند به هنگام مرگ جانها را بدون کم و کاست می گیرد » .
{P – سوره زمر ، آیه ۴۳ . P}
و در جای دیگر جان گرفتن را کار ملک الموت ( عزرائیل ) دانسته و می فرماید : « قَل یَتوفّیکم مَلَکُ الموت الذی و کُلِّ بِکُم ؛ به مردم بگو جان شما را ملک الموت می گیرد همان فرشته ای که مأمور این کار و گرفتن روح شما شده {P – سوره سجده ، آیه ۱۱ . P}
است » .
و در جای دیگر همین کار را به فرشتگان نسبت داده و می فرماید : « تَوَفَّته رُسُلُنا ؛ فرشتگان فرستاده ما جانها را می گیرند » .
{P – سوره انعام ، آیه ۶۱ . P}
و این سه آیه با هم منافاتی ندارند زیرا ملک الموت هم مأمور از طرف خداست که در خود قرآن هم با جمله « وکُلِّ بِکُم ؛ مأور گرفتن روح شما » . به این {P – سوره سجده ، آیه ۱۱ . P}
مأموریّت اشاره شده همانگونه که فرشتگان هم مأمور خدا هستند و با کلمه ( رُسُلُنا ؛ فرستادگان ما ) به این حقیقت اشاره شده است .
بنابراین گیرنده اصلی جانها خداست و ملک الموت و فرشتگان از طرف خداوند مأمور این کارند و طبق فرموده امام صادق ( علیه السلام ) : ملک الموت یارانی از فرشتگان دارد که در اطراف عالم جانها را می گیرند و به عزرائیل تحویل داده و او همه را به خداوند تقدیم می نماید .
{P – بحارالانوار ، ج ۶ ، ص ۱۴۴ . P}
بنابراین نسبت جان گرفتن هم به خدا و هم به ملک الموت و هم به فرشتگان صحیح است . همانگونه که نوشتن را می توان هم به انسان و هم به دست و هم به قلم نسبت داد . شما می توانید بگوئید قلم نوشت یا دست نوشت یا انسان نوشت . زیرا قلم در اختیار دست و دست در اختیار انسان است . اینجا هم فرشتگان در اختیار ملک الموت و ملک الموت در اختیار خدا است و به هر حال منافاتی ندارد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.