چرا خداوند شعور و علم لازم را در انسان ها قرار نداده تا نیازی به فرستادن پیامبران نباشد ؟

بیامبران الهی
0 36

اگر انسان ها علم و دانش لازم را دارا بودند دیگر وظیفه در دنیا و تکلیف مطرح نبود . همچون فرشتگان که معصوم اند و فاقد تکلیف و مقامی معلوم و نکته اساسی این است که انسان در سایه تکلیف به کمالات روحی دست می یابد انسانی که به حسب نهاد دارای قوای شهوت و غضب است . خداوند او را برخوردار از دو راهنما ساخته عقل درونی و پیامبران و راهنمایان بیرونی اگر انسان با کمک انبیاء و اولیاء و بهره جوئی از عقل ، شهوت و غضب را مطیع خویش سازد مقام و منزلتش حتماً از فرشتگان نیز برتری می یابد . و اگر با مخالفت شریعت و عقل مقهور و شهرت گردد رتبه اش از رتبه حیوانات نیز پائین تر می گیرد و گذشته از این انسان نیازمند الگو و نمونه مجسم از مطالبات خداوند لازم داشت تا براساس آن حرکت کند . زیرا علم و آگاهی محض کفایت نمی کند . نمونه موفق و موجود زمینه را برای تربیت پذیری آماده می کند و راه رشد و کمال را هموار می نماید .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.