چرا انسان به وحی و پیامبران الهی نیاز دارد ؟

نیاز انسان به وحی و پیامبران الهی
0 24

انسان دارای روابطی بسیار گسترده است . او با خود ، هستی ، جامعه و خدا رابطه دارد .

این روابط گسترده ، در صورتی برای انسان موجب رنج و گرفتاری نخواهد شد که قوانین و احکام حاکم بر آنها را به خوبی بداند .

مثال ساده ای به روشن شدن مطلب کمک می کنند : انسان باید درباره رابطه درست با ( که از نوع رابطه با هستی است ) ، قوانین حاکم بر آن را به خوبی بداند ؛

مثلاً این که آتش می سوزاند و گرمازا و نیروزاست ، تا بتواند با آن به گونه بایسته رابطه برقرار کند و آتش مایه رنج و گرفتاری اش نشود و بدو سود برساند .

برای شناخت این روابط گسترده و قوانین و حدود حاکم بر آن ، همچنان که دانشمندان نیز اذعان دارند ، دانش و نیز وجدان نارسا و ناتوان است .

از این رو ، خداوندی که انسان را آفریده بر نیاز او آگاه است ، به لطف خویش با ارسال رسولان ، از گذر وحی ، این نیاز حیاتی انسان را برطرف کرده است .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.