حکمت انقطاع وحی چیست ؟

اِنقطاع وحی یا فَترَت وحی
0 135

درباره حکمت انقطاع وحی ، در حدیث مذکور آمده است : قریش سه نفر نزد مسیحیان نجران فرستادند تا مسائلی از آنان برگیرند و از پیامبر ( ص ) بپرسند . مسیحیان سه مسئله به آنان آموختند .

مسئله ای دیگر نیز بدانان آموختند و گفتند که اگر پیامبر ( ص ) صادق باشد ، نباید پاسخ این مسئله را بداند .

سه مسئله ، یکی ماجرای اصحاب کهف ؛ و یکی نام آن عالمی بود که حضرت موسی ( علیه السلام ) برای آموختن نزد وی رفته بود ؛ سوّم ، مسئله ذی القرنین و مسئله آخر ، درباره زمان قیامت بود .

وقتی این مسائل را مطرح کردند ، پیامبر ( ص ) فرمود : فردا به شما خبر می دهم و « ان شاء اللَّه » نگفت .

از این رو ، چهل روز وحی به تأخیر افتاد ؛ به گونه ای که پیامبر ( ص ) اندوهگین شد . پس از چهل روز سوره کهف نازل شد .

پیامبر ( ص ) به جبرئیل فرمود : « چرا دیر آمدی ؟ » گفت : « ما جز به فرمان خداوند فرود نمی آییم . »

در این حدیث ، « ان شاء اللَّه » دلیل تأخیر وحی شمرده شده و ممکن است برای اهمیّتی که در معنای « ان شاء اللَّه » نهفته است ، وحی به تأخیر افتاده باشد و البته برخی امور دیگر نیز در حکمت ذکر شده است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.