پاسخ این اشکال چیست که برخی می گویند : « بزرگ ترین معجزه ها تنها می توانند وجود رابطه با نیرویی مافوق بشر را ثابت کنند ، نه رابطه با خدا را » ؟

وجود رابطه با نیرویی مافوق بشر
0 39

این که معجزه ، نشانه ای است بر نبّوت که خداوند متعال آن را تنها به پیامبران خود عطا کرده است ، از استدلال زیر ثابت می شود:
خداوند ، حکیم است و آنچه را بی حکمت باشد ، انجام نمی دهد . او اراده کرده است که مردم راه هدایت راست را باز یابند و به گمراهی و کفر آنان راضی نیست .
معجزه نشانه ای است بر درستی ادّعای پیامبری . ما ، انسانها از حقیقت وحی و چگونگی ارتباط پیامبران با خداوند و نیز عصمت آنان جز به واسطه معجزه نمی توانیم آگاه شویم تا نبوّتشان برایمان ثابت شود و معجزه در صورتی که دارنده اش دارای دو ویژگی باشد ثابت کننده ادعای نبّوت است اوّل این که پاک و بی گناه باشد و چیزی پست و ناپاک در او نباشد ، زیرا در این صورت مردم از روی گردان خواهند شد . دوّم این که تعالیمش با عقل و فطرت سازگار باشد ، زیرا در غیر این صورت و خردمندان آن را نخواهند پذیرفت . پس اگر این دو ویژگی موجود باشد به مردم در برابر تعالیمش سر فرود خواهد آورد و قلبها مطیعش خواهند شد .
اگر کسی ادّعای پیامبری کند و ادّعایش دروغ باشد ، دادن توان معجزه به او ، بر خلاف حکمت است ؛ چرا که خداوند هدایت مردم را می خواهد نه گمراهی آنان را . بنابراین ، توانا ساختن چنین کسی برآوردن معجزه ، در انداختن مردم به وادی گمراهی و مانع در برابر هدایت آنان است و از خداوند حکیم که هدایت و رستگاری بندگان خود را اراده فرموده است ، چنین کاری سر نمی زند . و این سرّ دلالت معجزه بر ارتباط شخص صاحب {P – استاد جعفر سبحانی ، الالهیات ، ج ۲ ، ص ۸۸ . P}
معجزه با خداوند و انجام امور خارق العاده به اذن و خواست آن ذات بی همتاست .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.