چرا خداوند پیامبر یا امامی از میان زنان بر نگزیده است ؟

بیامبران زن
0 38

همچنان که در برخی روایات آمده است ، پیامبران در میان انسانها از نظر عقل ، در رتبه ای بالا جای دارند . بنابراین ،{P – نگاه کنید به میزان الحکمه ، ج ۶ ، ص ۳۹۸ . P}
برخورداری از عنصر عقل در حدّ بالا ، یکی از ویژگیهای پیامبران است . ولی باید توجّه داشت که عقل در فرهنگ دینی مفهوم و معنایی است غیر از فکر ( =نیروی نتیجه گیری ) و هوش ( =درک موقعیّت ) و دانش ( که نتیجه به کاربردن فکر است ) . عقل در آیات و روایات به معنای نیروی ارزیابی و سنجش است که بر راههایی که فکر برای یافتن مطلوب به دست می دهد ، نظارت می کند . عقل آشکار می سازد که کدام راه خوب و کدام راه بد است . افزون بر این ، عقل بر اصل خوبی و بدی ، ارزش و ضد ارزش نظارت و ارزیابی دارد ؛ یعنی این که خوبی چیست و بدی چیست .
از آن جا که عنصر عقل در زنان سخت تحت تأثیر عواطف است ، گاه کاستی می یابد ؛ همچنان که در روایتی امیرمؤمنان ( علیه السلام ) نقل است : « العاقل من یملک نفسر اذا غضب ، و اذا رغب ، اذا رهب ؛ عاقل کسی است که چون به خشم آید ، یا به چیزی گراید و یا از چیزی هراسد ، اختیار خویش در کف {P – همان ، ص ۴۲۰ . P}
دارد . » بنابراین خشم و گرویدن و ترسیدن اگر بسیار باشند و لگامشان از کف خارج شود ، در کاستی عقل تأثیر دارند .
همچنان که گذشت عواطف در زنان شدید و بر جسته است که این امر به خودی خود نه تنها ناپسند نیست ، بلکه برای کمال جامعه انسانی و خانواده لازم و مفید است . در روایتی از امیرمؤمنان ( علیه السلام ) این کاستی عقل در زنان نسبت به مردان تصریح شده پذیرفته شدن شهادت دو زن به جای یک مرد ، یکی از نشانه های آن ذکر شده است .
{P – نگاه کنید به : نهج البلاغه ، خطبه ۸۰ . P}
بنابراین مقام نبوّت نیاز دارد که در جنس مرد ، آن هم در افرادی خاص و نادر به وقوع پیوندد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.