چرا از میان آدمیان تنها شماری اندک از جانب خداوند به پیامبری یا امامت رسیده اند ؟

انتخاب بیامبر
0 72

برای رسیدن به پیامبری و امامت برخورداری از ویژگیهایی لازم است که در همه کسی یافت نمی شوند . این ویژگیها تنها در شماری اندک از آدمیان هست . البته ، از قرآن و نیز روایات برمی آید که خداوند این فضل خویش را به هر کس بخواهد می دهد ، ولی شکّی نیست که کارهای خداوند همه از روی حکمت است و عبث و بیهوده نیست . بنابراین ، مصلحتهایی در کار است که عقل ما از توان راه یافتن بدان بی بهره است . هر چند خدا ترسی و پرهیزگاری و پاکی از نخستین شرطهای رسیدن به پیامبری و امامت است ، ولی نمی توان گفت که علّت رسیدن آن گروه اندک به پیامبری و امامت ، تنها همین شرطهاست .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.