عوامل انحراف انسان از مسیر عبودیّت چیست؟

عوامل انحراف انسان ازمسیر عبودیت
0 28

عواملی که انسان را از عبودیّت باز می دارند و اعمال انسان را از جهت خدایی و رضای الهی دور می کنند به طور کلّی چهار دسته اند :
الف – نفس و هواهای نفسانی . آنجا که انسان به پیروی از خواسته ها و هواهای لجام گسیخته و بی حدّ و حصر نفس خود گردن می نهد از اوامر الهی و رضای خدا فاصله می گیرد . در روایتی آمده است : « اعدی عدوّک نفسک التّی بین جنبیک ؛ بزرگ ترین دشمن تو نفس تو که در بین دو پهلوی تو قرار دارد می باشد » .
ب – دنیا و جلوه های آن . آنجا که انسان آخرت را در نظر ندارد و همه همّت خود را دنیا قرار می دهد نعمت ها و برخورداری های آن در نظر انسان جلوه می کند و تمام تلاش و همّت او برای به دست آوردن آنها می شود و در نتیجه به اوامر الهی گردن نمی نهد . در روایتی آمده است : « حبّ الدّنیا رأس کلّ فطیئه ؛ حبّ دنیا اصل تمامی خطایا و گناهان است .
ج – مردم و تمجیدهای آنان . آنجا که انسان صرفاً به خاطر تعریف ها و تمجیدهای مردم اقدام می کند چه بسا برای کسب رضای مردم ، رضایت خدا را نادیده می گیرد . همچنان که در برخی از روایات به این امر اشاره و از آن نکوهش شده است .
د – شیطان و وسوسه های او . کار شیطان و ایادی او اینست که انسان را وسوسه کنند ، هواهای خفته نفس را بیدار کنند ، جلوه های دنیا را در نظر انسان تزیین کنند و حرفها و تمجیدهای محروم را در نظر انسان بزرگ و مهم جلوه دهند ، و به طور کلّی به اغوا و فریب انسان ها بپردازند و با وسوسه ، سه عامل انحراف مذکور را کارساز و مؤثّرتر گرداند .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.