نیازهای مبرم انسان ، در عصر حاضر چیست؟

نیازهای مبرم انسانی
0 36

انسان براساس نحوه خلقت و ساخت وجودی اش دارای نیازهای متنوع و در عین حال ثابتی است . این نیازها به طور کلّی در دو گروه جای می گیرد :
نخست : نیازهایی که در ارتباط با جسم و بدن وجود دارند ، مانند : نیاز به غذا ، مسکن ، همسر و . . . .
دوّم : نیازهایی که در ارتباط با روح و جان وجود دارند ، مانند : نیاز به امنیّت فکری ، نیاز به انس ، نیاز به مقبولیّت و . . . .
در عصر حاضر ، سعی در کشف طبیعت و به تسخیر درآوردن آن و بهره برداری هر چه بهتر و بیشتر از طبیعت شده است و با پیشرفت علم و تکنولوژی ، انسان به طور روزافزون در طریق هر چه بهتر و بیشتر برآوردن نیازهای جسمی و مادّی خویش تلاش می کند . امّا به برآوردن نیازهای عالی انسان ، که همان نیازهای معنوی است ، کمتر توجّه نشان می دهد .
نیاز به معرفت ( معرفت خود ، هستی ، خالق هستی و معاد ) ، نیاز به یقین و امنیّت فکری ، نیاز به انس ( که عالی ترین شکل آن با انس با خدا و آنچه خدایی است تحقق می یابد ) ، نیاز به عدالت واقعی ( که تنها در سایه وحی و نظام الهی تحقق می یابد ) و . . . .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.