چه عواملی باعث می شود انسان جانب شقاوت را برگزیند؟

شقاوت و سعادت
0 27

از آنجا که انسان دارای قدرت انتخاب و آزادی است می تواند آنچه را که می خواهد انتخاب کند :
یا جانب سعادت و یا جانب شقاوت .
همه انسان ها ، به حسب غریزه جلب نفع و دفع ضرر ، به طور فطری به طرف امری که منفعت دارد و برای انسان مضر نیست گرایش دارند به عبارت دیگر همه انسان ها در زندگی طالب سعادت و خوشبختی هستند . چیزی که هست در تعیین نفع و در تشخیص راه سعادت و به اصطلاح در تعیین مصداق دچار اشتباه می شوند .
این اشتباه در تعیین مصداق و گزیدن راه شقاوت می تواند به طور کلّی دو عامل داشته باشد :
اوّل : جهل و عدم آگاهی درباره تعیین منافع و مصالح حقیقی و تشخیص راه سعادت .
دوّم : به کار بستن آگاهی ها و پیروی از هواهای نفسانی و دل بستن به جلوه های دنیایی و در نتیجه مغلوب وسوسه های شیطان شدن .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.