نقش غرایز و عقل در حیات انسان چیست؟

نقش عقل و غریزه
0 33

وجود غرایز ، برای حیات طبیعی و مادّی انسان امری لازم و ضروری است . غرایز ، حیات انسان را در بعد مادّی تنظیم می کند . مانند غریزه جنسی که موجب حفظ و بقای نسل انسان است . اقتضای غرایز و تمایلات انسان فعّالیّتهای التذادی است که انسان به طور طبیعی به آن جذب می شود .
لیکن از آنجا که انسان موجودی بیشتر طلب نو خواه است و در خیال و خواسته های خود در حدّ و اندازه ای توقف نمی کند ، چه بسا در پاسخ به غرایز و تمایلات غریزی خود دچار افراطها و زیاده روی هایی شود . نیروی تعقل و سنجش انسان ، می تواند تمایلات غریزی را کنترل کند و آن را در مجرای صحیح و معقول قرار دهد و از این طریق اراده انسان در مقابل تمایلات ، اعمال گردد .
عقل با نظارت و ارزیابی خواسته های نفس و تمایلات غریزی ، آنچه را که برای زندگی صحیح لازم است و به بعد معنوی انسان لطمه نمی زند و آنچه را که به عنوان مقدّمه ، برای رشد و تعالی روحی و معنوی انسان لازم است ، جایز و مشروع می شمارد و از طغیان تمایلات غریزی جلوگیری می کند .
عنصر تعقل به وسیله دین و با دستورات دینی تقویت و رشد می یابد و از این طریق اعتدال و عدل در برآوردن غرایز و تمایلات در زندگی فردی و اجتماعی انسان تحقق می یابد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.