درباره جنّ توضیح دهید . !

جن
0 25

جن گونه ای موجود است که مانند انسان دارای شعور و اراده است ، ولی از نظر خلقت به گونه ای است که معمولاً از دیدگان ، مخفی و پوشیده است و به همین مناسبت این موجود را جن گفته اند که مفهوم آن حاکی از استتار و پوشش است ولی از این روی که می تواند به اشکالی گوناگون در آید ، گاه می توان آن را دید . جنّ از این لحاظ که دارای شعور و اختیار است ، مانند انسان مکلّف است و دعوت پیامبر ( ص ) شامل حال جنیّان نیز شده است . در پاره ای از سوره های قرآن ، ماجرای دعوت پیامبر ( ص ) و واکنش و ایمان آوردن برخی از آنان آمده و سوره ای از قرآن نیز به نام جنّ نامیده شده است . از آن جا که جنیّان مکلّف اند ، ثواب و عقاب نیز دارند و مؤمنان آنان به بهشت و کافرانشان به دوزخ می روند .
بر این اساس ، وجود جنّ انکارپذیر نیست ، ولی باید توجّه داشت که در این میان افسانه ها و داستانهایی که دلیلی بر درستی شان نیست درباره جنّ ساخته اند .
درباره جنّ می توانید به تفسیر نمونه آیاتی که درباره جن است مانند سوره جن که در جزء بیست و نهم قرآن است مراجعه فرمائید .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.