آیا وجود جنیّان و فرشتگان از طریق علمی اثبات شدن است؟

فرشتگان
0 33

یادآور می شویم که ما نباید از علم انتظار داشته باشیم که درباره جن نظر دهد ، زیرا علم همواره با ابزارهای مادّی به جستجوی می پردازد و معلوم است که ابزارهای مادّی تنها در چارچوبی معیّن می تواند کارساز باشند . مثلاً شما هرگز نمی توانید با ترازو و آلات توزین ، طول و عرض یا دمای اشیاء را به دست آورید و همچنین با میزان الحراره هرگز نمی تواند و زن چیزی را معلوم کنید هر یک از این ابزارهای مادّی به کشف اشیایی ویژه می پردازند . از این رو ، نمی توان با ابزارهای علمی آنچه را مافوق حس و تجربه و مادّه است ، به دست آورد و چون جن موجودی نامرئی است ، علم نمی تواند درباره اثبات یا نفی آن هیچ کدام نظر دهد . ولی ابزارهای شناخت ما تنها منحصر در حس و تجربه نیستند بلکه وحی نیز برای شناخت حقائق به ما کمک می کند . بدین جهت ما می توانیم به کمک وحی موجوداتی مانند جن و ملائکه را بشناسیم و به وجود آنها معتقد به شویم . و قرآن بخشی از موجودات و مخلوقات خدا را به نام جنّ معرّفی کرده است و آنها همانند انسان مکلّف اند و دارای ثواب و عقاب و شیطان را نیز از جنیّان دانسته است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.