اگر در نظام آفرینش ، هر چه هست در حدّ خود لازم و مفید است ، بنابراین وجود شیطان هم باید از نظر نظام آفرینش مفید باشد؟

اهریمن
0 32

آنچه نیروهای ثمربخش آدمی را تحریک می کند و ذخائر فوق العاده گرانمایه او را در راه رسیدن به هدف به کار می اندازد ، وجود دشمن است . دشمن هر چند به ظاهر برای انسان خطرناک و مزاحم است ، به یک معنا مفید و حرکت زاست . کسانی که در دنیا بیشتر با دشمن روبرو بوده اند ، به هدف خود ، سریع تر نزدیک شده اند .
در قرآن کریم هرگاه به تناسبی از شیطان نام می برد ، او را دشمن می نامد و بارها به پیروان خود هشدار می دهد که در برابر دشمن چون شیطان قرار دارید . این بدان خاطر است که انسان آسوده ننشیند و هر چه بیشتر خود را به حال آماده باش درآورد و از خرابکاری ها و وسوسه انگیزهایش جلوگیری کند . آنگاه بر اثر مجاهدت ها و مبارزه های پی گیر در برابر غرائز سرکش ، اراده قوّت پیدا می کند و به مقام شامخ انسانیّت و کمال خویش نائل می آید .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.