اگر شیطان از آتش آفریده شده است ، چگونه داخل حسم بشر می شود؟

مبارزه با شیطان و نفس عماره
0 38

در عین حال که شیطان از آتش آفریده شده است ، دارای لطافت می باشد و منظور این نیست که شیطان از نظر مادّه و صورت مانند آتشی است که ما آن را می افروزیم و از حرارت آن استفاده می کنیم ؛ بلکه ممکن است مقصود از آتشی که مبدأ آفرینش شیطان است ، عناصر موجود در آتش باشد ، همراه با لطافت خاصی . در آن صورت اشکال ندارد که در جسم انسان هم راه پیدا کند ، امّا باید توجّه داشت که کار او وسوسه گری و القای مطالب و اندیشه های باطل در روح انسان است . به طوری که از آیات قرآن استفاده می شود ، شیطان از جن است و معلوم است که جن هم دارای روح می باشد . از این رو می تواند در روح انسان اندیشه ها و اوهام باطل را به صورت وسوسه وارد سازد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.