نقش شیطان چیست؟

شیطان
0 29

اوّلاً ، همچنان از آیات کریمه قرآن مجید استفاده می شود ، این تنها شیطان نیست که به اغوا و وسوسه انسان ها می پردازد ؛ بلکه ذریه او و اعوان او که از آنها به خیل و رجل ( سوارگان و پیاده گان ) تعبیر شده است ، وی را کمک می دهند .
ثانیاً ، در مورد آیه کریمه ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ؛ سپس هر آینه از جلو و پشت سر و راست و چپ آنان می آیم » . از برخی روایات استفاده می شود که منظور از آمدن شیطان به سراغ انسان از پیش رو این است که آخرت و جهانی را که در پیش دارد در نظر او سبک و آسان می نمایاند . و منظور از پشت سر این است که آنها را به گردآوری اموال و تجمع ثروت و بخل از پرداخت حقوق واجب به خاطر فرزندان و وارثان دعوت می کند . و منظور از راست {P – سوره اعراف ، آیه ۱۷ . P}
این است که امور معنوی را به وسیله شبهات و ایجاد شک و تردید ضایع می سازد . و منظور از طرف چپ این است که لذّات مادّی و شهوات را در نظر آنها می آراید .
بنابراین انسان باید با پناه بردن به خدا و توکّل به او ، در پرتو ایمان راسخ و عزم قاطع برای انجام اعمال شایسته و ترک گناه نقشه های شیطان را خنثی کند .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.