چه اعمالی فرمان شیطان محسوب می شود تا از آن اجتناب کنیم؟

مبارزه با شیطان و نفس عماره
0 35

درباره اینکه شیطان در میان بندگان خدا به چه چیز امر می کند ، در دو آیه قرآن اشاره شده است ؛ نخست : « انما یأمرکم بالسوء و الفحشاء ؛ یعنی شیطان شما را به بدی [سوء] و کارهای قبیح [فحشاء] فرمان می دهد » .
سوره بقره ، آیه ۱۶۸

دوّم : « و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر ؛ یعنی و کسی که از گامهای شیطان تبعیّت کند[و از او پیروی نماید] به درستی که شیطان به کارهای زشت [فحشاء] و ناپسند [منکر] امر می کند » .
سوره نور ، آیه ۲۱

بنابراین شیطان ، انسان را به امور بد[سوء] و قبیح [فحشاء] و ناپسند[منکر] امر می کند .
سوء در زبان عرب به آنچه که در ذات خود مستحسن نیست گفته می شود ؛ چه این امر در عمل باشد ، یا در موضوع ، یا در حکم ؛ و چه در امری قلبی ، یا در امر معنوی و یا غیر آن باشد . سوء ، متضاد حُسن [خوبی ] است .
التحقیق فی کلمات القران ، ج ۵ ، ص ۲۵۱

و فحشاء به آنچه گفته می شود که در صورت و شکل به نحوی آشکار و بیّن ، زشت و قبیح باشد ؛ چه در عمل یا در گفته یا در موضوعی باشد .
همان ، ذیل ماده فحش

و منکر ، آن چیزی است که عقل سالم ، حُسن و خوبی آن را انکار کرده ؛ بل به زشتی و قبح آن حکم می کند .
همان ، ج ۱۲ ، ص ۲۳۹

بنابراین شیطان به تمامی اموری که نزد شرع و عقل ، زشت و بد و ناپسند شمرده شوند امر می کند و این امور گرچه از نظر مفهوم با یکدیگر متفاوتند ؛ لیکن در بسیاری موارد از نظر مصداق خارجی متحد هستند و یک امر به اعتبارهای مختلف هم بد و هم زشت و هم ناپسند به شمار می آید .

و انسان عاقل با پیروی از فرامین شارع مقدّس که خود ، عقل محض است از اوامر شیطان و وسوسه های او اجتناب می کند .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.