از آنجا که ابلیس از جنس آتش آفریده شده ، چگونه در قیامت آتش دوزخ در او اثر داشته و او را عذاب خواهد کرد؟

شیطان
0 59

بر اساس آنچه در آیات قرآن کریم آمده است خداوند ابلیس و به طور کلّی گروه جنیان را آتش گدازنده ( نارالسّموم ) و به تعبیری دیگر در سوره الرحمان از شعله درخشنده آتش ( مارج من نار ) خلق کرده است ؛ امّا حقیقت این آتش و این که آیا این آتش همین آتش این دنیاست بر ما پوشیده است .
اولاً : آتش دارای شدّت و ضعف است که مرتبه شدید آن بر مرتبه ضعیف اثر می گذارد و شکّی نیست در این که ابلیس در آتشی که بسیار شدید است افتاده می شود .
ثانیاً : آفرینش ابلیس از آتش و اثر گذاشتن آتش بر او به جهت عذاب در عالم آخرت مانند آفرینش انسان از خاک است « و من آیاته خلقکم من تراب » ولی اگر کلوخی را بر بدن شخصی بزنند احساس درد می کند .
ثالثاً : عذاب به آتش و یا خاک تعلّق نداد ، عذاب به روح و نفس تعلّق دارد ؛ روح و نفسی که یا در قالب جسمانی آتش و یا در قالب جسمانی خاک است . آتش و خاکی که حیات ندارد احساس رنج و عذاب هم ندارد ؛ پس این احساس در جسم آدمیان و یا جسم ابلیس که آتش است ، متعلّق به روح است .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.