چرا خداوند فرشتگان را آفرید؟

آفرینش فرشتگان
0 28

آن طور که از بعضی آیات قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام ) برمی آید که فرشتگان طبقات مختلفی دارند و هر کدام وظیفه ای مخصوص دارند .

عدّه ای برای قبض ارواح هستند و عدّه ای برای حفظ انسان ها از آفات گمارده شده اند و عدّه ای واسطه بین خدا و پیامبران اند .

به طور کلّی می توان گفت تمام وقایع و حوادثی که در این عالم رخ می دهد ، با نظارت فرشتگان است .

حتّی برای ثبت و ضبط اعمال انسان ها طبقه مخصوصی از فرشتگان تعیین شده اند که دقیقاً اعمال بشر را مورد دقّت و بایگانی قرار می دهند .

چنانکه از احادیث استفاده می شود ، عدّه ای از فرشتگان هم مشغول عبادت و پرستش خداوند هستند و تنها کارشان همین است ؛

ولی این نه از آن روست که خداوند نیازی به عبادت آنان دارد ؛

بلکه عبادت و پرستش هر موجود ، کمالی برای خود آن موجود است و خلقت تمام موجودات تنها برای احسان وجود نسبت به آنهاست .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.