چرا خداوند میان همسران قابیل و هابیل فرق گذاشت تا میان آنان اختلاف افتد؟

همسران قابیل و هابیل
0 63

خدا انسان را برای نیل به کمال آفریده است ؛ یعنی سرشت انسان به گونه ای است که باید در این دنیا با پیروی از عقل و دوری از افراط و تفریط و مهار قوای دیگر ، به سوی کمال گام بردارد .

بدیهی است که این سیر تکاملی در سایه پیروی از عقل و برنامه های پیامبران ( علیهم السلام ) ، هنگامی تحقق می پذیرد که در برابر عقل ، قوای دیگر ، و در برابر برنامه پیامبران ( علیهم السلام ) برنامه ای دیگر موجود باشد .

اگر در معرض انسان هیچ گونه شهوتی نباشد ، پیروی از عقل برای او کمال محسوب نمی شود و نیز اگر وساوس شیطانی در میان نباشد ، توجّه به برنامه های پیامبران ( علیهم السلام ) چندان مشکل نیست و در حقیقت سیر تکاملی محسوب نمی شود .

ماجرای فرزندان آدم ( علیه السلام ) که یکی راه سعادت را برگزید و دیگری در ورطه بدبختی گام نهاد ، بر همین اساس بود . که هر دو ، عقل و غریزه و شهوت داشتند ؛ امّا یکی از آنان توانست بر شهوت و غضب خویش غالب آید و سعادتمند شود ؛ ولی دیگری در این نبرد با انتخاب نادرست خود ، شکست را بر پیروزی واقعی ترجیح دهد و به آن سرنوشت دچار گردد . تفاوت همسران آنان ، برای این بود که زمینه آزمایش فراهم گردد و اگر چنین نمی بود ، آنان در امتحان و آزمایش قرار نمی گرفتند .

چنان که سخنان هابیل به برادر خود حکایت از مطلب فوق دارد که می گوید :
« برادرم بهتر است که منشاء ناراحتی را پیدا کنی و ببینی راه سلامت چیست و آن راه را اختیار کنی ؛ وگرنه اینکه مرا بکشی تو را نزد خدا مقرّب تر نمی گرداند و عبادت تو را مقبول نمی سازد ؛ چون خداوند عبادت را از پرهیزکاران قبول می کند .

بهتر این است که از خدا طلب مغفرت نموده و از این بیراهه باز گردی .

بدان که اگر بر نیّت خود باقی مانده ، بخواهی مرا بکشی ، من امر خود را به خدا واگذار می کنم ؛ چون می ترسم در مقام مقابله با تو دچار گناهی بشوم » .

اگر هابیل هم مثل قابیل بود ، باید مغلوب غضب خویش شده ، او را بکشد با همسری زیبا و بدون معارض داشته باشد ؛ ولی او پیرو عقل و مطیع خدا بود و کشته شدن را بر خلافکاری و آلودگی ترجیح می داد .

بنابراین ، نزاع این دو برادر در اثر صفات روحی آنها بود که برای خود تحصیل کرده بودند و موضوع زیبایی همسر تنها زمینه ای بران بروز آن بود .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.