چرا آدم و حوا از خوردن میوه درخت مخصوص نهی شدند به عبارت دیگر علّت ممانعت چه بود؟

حضرت ادم و حوا
0 45

امر و نهی بر دو گونه است : گاهی امر و نهی به خاطر مصلحت و یا مفسده ای است که در مأمور به و منهی عنه وجود دارد . انگیزه امر و نهی در این صورت رسیدن به مصلحت مأمور به و یادآوری مفسده منهی عنه است . امر و نهی که این گونه صورت می گیرد ، آن را مولوی می گویند . قسم دوم این است که انگیزه در امر و نهی ارشاد است . در این گونه امر و نهی ، خطاب مولوی در کار نیست و از این رو مخالفت با چنین امر یا نهیی عصیان شمرده نمی شود . و در مورد نهی آدم از خوردن میوه درخت مخصوص نظر محققان این است که این نهی ارشادی بوده و انگیزه آن هشدار دادن آدم نسبت به زیان هایی بوده که بر مخالفت خداوند و پیروی از وسوسه شیطان مترتب بوده است .
خاصیّت مخالفت ارشاد مذکور بیرون رفتن از بهشت و افتادن در رنج و مشقّت زندگی مادّی بود . از این رو هنگامی که آدم از میوه درخت مذکور خورد ، از بهشت بیرون رانده شده به زمین آمد و به ویرانه زندگی مادّی افتاد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.