آفرینش حوا چگونه بود؟

آفرینش حوا
0 59

در تورات ، باب دوم سفر پیدایش ، چنین آمده است : « خداوند خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و خداوند آن دنده را که از آدم گرفته بود ، زنی بنا کرد وی را به نزد آدم آورد . »

در بعضی از روایات ما هم این طور وارد شده است که زن از دنده مرد خلق شده است .

ولی از روایتی که در ذیل نقل می کنیم ، معلوم می شود که آن دسته از روایات که مطابق با تورات فعلی می باشد ، اعتباری ندارد و آن روایت چنین است :

« شخصی از امام باقر ( علیه السلام ) پرسید : خدا حوا را از چه چیزی خلق نمود؟
حضرت فرمود : مردم در این باره چه می گویند؟
آن شخص گفت : مردم می گویند خدا حوا را با یکی از دنده های آدم آفریده است .
حضرت فرمود : دروغ می گویند ، حرف آنها اساس ندارد . سپس فرمودند : خداوند حوا را همچون آدم از گِل آفرید . »

بر این اساس ، احتمالاً می توان گفت که در آیه کریمه اوّل سوره نساء که نخست خلقت انسان از نفس واحده آنگاه خلقت زوج انسان از خود او مطرح است ، منظور این است که زوج وی هم از جنس خود او آفریده شده است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.