فرشتگان از کجا می دانستند که موجودی که خداوند خواهد آفرید بر روی زمین فساد و خونریزی می کنند؟

فرشتگان چگونه موجوداتی هستند
0 320

برای پاسخ به این پرسش دو احتمال مطرح است :
اوّل : بر اساس برخی روایات ، پیش از آفرینش آدم ( علیه السلام ) موجوداتی شبیه به انسان به نام « نسناس » و نیز جنّیان در زمین زندگی می کرده اند و بسیار مرتکب فساد و قتل و خونریزی می شده اند .

فرشتگان هنگامی که دریافتند انسان نیز موجودی است که در زمین خواهد زیست ، او را با نسانس و جن مقایسه کردند .
دوم : پس از آن که خداوند فرمود : « من خلیفه و جانشینی در زمین قرار خواهم داد . »

فرشتگان دریافتند که انسان دارای نیروی انتخاب و اراده خواهد بود و عقلش – که منشأ خلیفه اللهی اوست – از سوی شهوت در فشار و سختی خواهد افتاد ؛ زیرا انتخاب و اراده در انسانی که دارای بدنی مادّی است ، جز در این صورت ممکن نیست .

از این رو ، گفتند که اگر هدف از آفرینش انسان حمد و سپاس گفتن و تقدیس ذات الهی است ، آنان خود به این کار مشغولند و چه نیازی به آفرینش موجودی است که به مفتضای غریزه و شهوتش به فساد و خونریزی دست می زند .

خداوند در پاسخ فرمود : « همانا من چیزی می دانم که شنا نمی دانید . »
سوره بقره ، آیه ۳۰

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.