اگر در جواب اینکه : « چرا جوجه مرده است » بگویند برای اینکه سلول های تشکیل دهنده اعصابش فرسوده گردیده و از بین رفته اند نه اینکه در آن روح حیوانی وجود دارد ، چگونه باید جواب داد؟

جوجه
0 50

منظور این است که در موجود زنده یک حقیقتی است که حرکت و تغذیه از آثار آن است و این حقیقت با چشم دیده نمی شود و از آثار آن می توان به آن پی برد . در سؤال علّت مرگ جوجه را پیری و فرسودگی و از بین رفتن سلول های تشکیل دهنده اعضای او عنوان شده است ، باید پرسید آیا مگر خود سلول ها موجود زنده نیستند و آیا از بین رفتن سلول ها با مرگ آنها نیست؟ آیا در خود سلول های زنده یک حقیقتی نبود که پس از مرگ آنها آن حقیقت از بین رفته و از آثار آن که عدم تحرّک و عدم تغذیه است بدان پی می بریم؟

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.