در آیه ۴۷ سوره حج آمده که هر روز نزد خداوند ، معادل هزار سال ما است . بر این اساس آیا آفرینش آسمانها و زمین در شش هزار سال انجام گرفته است . این مطلب چگونه با تحقیقات علمی که عمر دنیا را در حدود ۵ میلیارد سال بیان می کند ، قابل توجیه است؟

خلقت اسمان و زمین
0 24

در برخی از آیات قرآن آمده است که خلقت آسمانها و زمین در شش روز بوده است ؛ امّا از آن جا که در آن هنگام ، هنوز زمین و خورشیدی نبوده ، روز به معنای دوره می باشد نه ۲۴ ساعت .
{P – سوره اعراف ، آیه ۵۴ ؛ سوره یونس ، آیه ۳ ؛ سوره هود ، آیه ۷ ؛ سوره فرقان ، آیه ۵۹ ؛ سوره سجده ، آیه ۴ ؛ سوره ق ، آیه ۳۸ ؛ سوره حدید ، آیه ۴ . P}
امّا آیه ۴۷ سوره حج ، در مقام تفسیر این روز[دوره ] یا تعیین مقدار آن از نظر زمانی نیست . در این آیه آمده است : « و یستعجلونک بالعذاب و لن یخلف اللَّه وعده و انّ یوماً عند ربک کالف سنه مما تعدّون ؛ [ای رسول ] کافران [به تمسخر]از تو تقاضای تعجیل در عذاب می کنند . هرگز از وعده خدا[به عذاب آنان ]تخلّف نخواهد شد و به درستی که یک روز نزد پروردگار تو[از نظر حکم او] همچون هزار سال ، به حساب شماست . »
بنابر مفاد این آیه ، کافران به تمسخر از پیامبر می پرسیدند که عذابی که وی از آن سخن می گوید ، چه زمانی فرود خواهد آمد ؛ خداوند نیز در پاسخ آن ها می گوید که وعده خدا تخلف ناپذیر است ؛ لیکن هزار سال انسان ها نزد خدا « مثل » یک روز است و این کنایه از حلم خداوندی است ، نه این که هزار سال ما نزد خدا به مقدار یک روز باشد ؛ بنابراین ، آیه در صدد تعیین مدّت زمان روز نزد خدا نیست ؛ به خلاف آن جا که درباره تعیین مدّت زمان عروج ملایک و روح الامین سخن گفته شده است : « تعرج الملائکه و الرّوح الیه فی یومٍ کان مقداره خمسین الف سنه ؛ ملایک و روح الامین [برای اخذ فرمان برای وقوع قیامت ] به سوی [عرش ] خدا بالا می روند در روزی که مدّتش پنجاه هزار سال خواهد بود . » در این آیه شریفه ، مقدار روز در آیه تعیین شده است ؛ بنابراین نمی توان به آیه ۴۷ سوره حج ، برای تعیین مدّت زمان روز و دوره ، در آیات خلقت آسمانها و زمین استشهاد نمود .
{P – سوره معارج ، آیه ۴ . P}
با وجود این ، اگر بپذیریم که از آن دو آیه استفاده می شود که آفرینش جهان در طول شش هزار سال صورت گرفته است ، این مطلب نمی تواند دلیلی بر این که عمر جهان تاکنون شش هزار سال است باشد ؛ زیرا با این فرض ، مدّت مذکور دورانی است که خلقت جهان در آن صورت گرفته است ، امّا این که از خلقت جهان تاکنون چقدر گذشته ، ممکن است که میلیاردها سال باشد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.